Wind Up Felszámoló és Válságkezelő zRt Wind Up Felszámoló és Válságkezelő zRt
Cégünkről

A WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. november 12-én alakult, alapítói a gazdasági jog területén kiemelkedő jártassággal bíró jogászok, ügyvédek, akik a fizetésképtelenségi jog területén is jelentős tapasztalatot szereztek.

A WIND UP Zrt.-t a felszámolói névjegyzéket vezető hatóság a felszámolói névjegyzékbe 2014. február 15-én vette fel, felszámolói, illetve egyéb, a felszámolói névjegyzékbe való felvételhez kötött (vagyonfelügyelői, kényszer-végelszámolói, vagyonrendezői, stb.) tevékenységét ekkortól kezdte meg.

Már a WIND UP Zrt. alapítása során is szempont volt az, hogy a felszámolói, vagyonfelügyelői, illetve egyéb, a felszámolói névjegyzékbe történt felvételhez kötött tevékenységeit Magyarország teljes területén is egyszerre el tudja látni a jelentős munkateherrel járó, bonyolult eljárásokban és a tömegesen jelentkező, de egyszerűbben elvégezhető egyszerűsített felszámolási eljárásokban is. Ebből a célból a budapesti székhelye mellett WIND UP Zrt. a fizetésképtelenségi eljárásokban másodfokú bíróságként eljáró valamennyi ítélőtábla illetékességi területén fióktelepet létesített, és megfelelő képzettséggel és a fizetésképtelenségi eljárásokban is jelentékeny szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek (szakvizsgázott jogászok, közgazdászok, könyvvizsgálók, stb.) közreműködésével kezdte meg a tevékenységét.

A WIND UP Zrt. tehát a felszámolói névjegyzékbe történt felvételétől kezdődően rendelkezett és rendelkezik erőforrással és kompetenciával a mai napig is valamennyi, a felszámolói névjegyzékbe vételhez kötött tevékenység végzésére, eljárás lefolytatására, így a felszámolási eljárások, csődeljárások, kényszer-végelszámolási eljárások, vagyonrendezési eljárások törvényes, és az adott eljárások törvényi céljának az elérését az adott körülmények között lehetséges módon elérő lefolytatására, illetve a bérgarancia-biztosként való eljárásra.

Tevékenységeink

Felszámolás

Csődeljárás

Kényszer-végelszámolás

Vagyonrendezés