A cég bemutatása

A WIND-UP Felszámoló és Válságkezelő Zrt 2012 november 12-edikén alakult. Az társaság alapítói elsősorban a fizetésképtelen cégek gazdasági életből történő kivezetésével kívánnak magas szinten foglalkozni, vagyis a csőd, végelszámolási, vagyonrendezési és fizetésképtelenségi eljárások szakszerű lefolytatása jelenti a társaság működési területét. Emellett vállaljuk társaságok csőd előtti és alatti menedzselést, valamint gazdasági társaságok reorganizációját is.
Működésünket az államigazgatás regionális területi kialakításához igazítjuk. Munkánk alapja a minden munkatársunkra kötelező időben és tartalmában pontos munkavégzés.
A társaság a székhelye Budapesten található, és a székhelyen kívül rendelkezünk fiókteleppel Baja, Békéscsaba, Berettyóújfalu, Győr, Mezőkövesden és Pécsen is.
Munkatársaink jellemzően fiatal vagy középkorú szakemberek, akik az élet és a gazdaság más területein is bizonyítottak már. Képzettek, és az alap végzettségük mellett ma már a fizetésképtelenségi eljárásokban is járatosak. Társaságunknál valamennyi munkatárs szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkezik fizetésképtelenségi, szakjogi,közgazdasági könyvvizsgálói szakterületen, szakembereink száma folyamatosan bővül.


Felhívás a BERÉNY-MED Energetikai Szolgáltató Kft. „cs.a” csődeljárásában

A Fővárosi Törvényszék 39.Cspk.14/2017/8 számú végzésével közzétette a BERÉNY-MED Energetikai Szolgáltató Kft. „csa.” csődeljárását.

A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő a WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zrt. (1143 Budapest, Stefánia út 75. 3/15) A csődeljárás kezdő időpontja 2017. december 15. napja

Felhívjuk a Tisztelt Hitelezőket, hogy a fennálló követeléseiket a közzétételt követő 30 napon belül – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be Cstv. 12. § (1) bekezdése szerint a vagyonfelügyelő WIND UP Zrt. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10585704-49020030 számú számlájára.


<