Hirdetmények, pályázatok


Hirdetmény

Felhívás a BERÉNY-MED Energetikai Szolgáltató Kft. „cs.a” csődeljárásában

A Fővárosi Törvényszék 39.Cspk.14/2017/8 számú végzésével közzétette a BERÉNY-MED Energetikai Szolgáltató Kft. „csa.” (1131 Budapest, Babér utca 1-5. cg.: 01-09-905519, adószám: 14475951-2-41) csődeljárását.

A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő a WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zrt. (1143 Budapest, Stefánia út 75. 3/15) A csődeljárás kezdő időpontja 2017. december 15. napja

Felhívjuk a Tisztelt Hitelezőket, hogy a fennálló követeléseiket a közzétételt követő 30 napon belül – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be Cstv. 12. § (1) bekezdése szerint a vagyonfelügyelő WIND UP Zrt.
MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10585704-49020030 számú számlájára.


Pályázat