Wind Up Felszámoló és Válságkezelő Zrt Wind Up Felszámoló és Válságkezelő Zrt
Eljárások

FELHÍVÁS

Egyszerűsített eljárások, a Cstv. 63./B.§ (1) bekezdése szerinti felhívás:
Az alábbi felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek esetében az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, ezért ezen eljárásokban a felszámoló egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván az illetékes törvényszékhez benyújtani.A fentiekre figyelemmel a felszámoló a Cstv. 63/B. § (1) bekezdése alapján kéri, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be, az adós társaság megjelölésével!

A windupzrt@gmail.com e-mail címen.