Wind Up Felszámoló és Válságkezelő Zrt Wind Up Felszámoló és Válságkezelő Zrt

A postai úton vagy e-mail üzenetben továbbított panaszokat a Felszámoló szervezet székhelyére
(1143 Budapest, Stefánia út 75. III. emelet 15.) illetve a Felszámoló szervezet
windupzrt@gmail.com e-mail címére kell megküldeni.

1.) Panaszkezelési Szabályzat és Bejelentési Nyomtatvány pdf